Old and new logo

Old and new logo

WildAct has a new logo but our mission to raise awareness on conservation issue remain the same. Our new logo incorporates the same elements of natures and humanity. Within the human handprint lies the image of an elephant. It represents WildAct broadening horizon. Elephants are key component of healthy ecosystem wherever they occur. But elephants are increasingly threatening by human activities.

 

In recent years, Vietnam has lost many other large mammals such as rhinos and tigers, but elephants still cling on to survival. WildAct’s work is increasingly focus on the illegal wildlife trade and the illicit trade network between Africa and Asia.

 

The human handprint remains the main feature of our new logo because human is an integral part of conservation: human is the cause of many wildlife conservation issue but we also are the solutions. Conservation is not just about wildlife but also protecting human well-being in a long term.

 

The illegal trade of wildlife products not only have detrimental impacts on wild population but also has negative consequences for human lives.

 

Our new logo is simpler and clearer, giving equal balance to human and nature. And we hope that it would represent WildAct as we continue to growth.

 

WildAct thay logo mới nhưng nhiệm vụ của chúng tôi nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các vấn đề bảo tồn vẫn giữ nguyên. Logo mới của chúng tôi kết hợp các yếu tố cân bằng giữa con người và thiên nhiên. Trong dấu in bàn tay người là hình ảnh của một chú voi. Loài voi là thành phần quan trọng, chúng giữ gìn "sức khỏe" của những cánh rừng mà chúng hiện diện. Nhưng voi ngày càng bị đe dọa bởi các hoạt động của con người.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã mất đi rất nhiều loài thú lớn như tê giác và hổ, nhưng loài voi vẫn đang cố gắng bám lấy sự sống. Công việc của WildAct ngày càng tập trung vào việc điều tra nghiên cứu đường dây buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp và mối liên hệ giữa châu Phi và châu Á trong hoạt động này.

Dấu tay con người vẫn là đặc điểm chính của logo mới của chúng tôi, bởi con người là một phần không thể thiếu trong công tác bảo tồn: con người là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề bảo tồn động vật hoang dã nhưng con người cũng chính là giải pháp. Bảo tồn không chỉ là công việc bảo vệ động vật hoang dã mà còn là bảo vệ sự tồn vong của loài người.

Nạn buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm động vật hoang dã không chỉ có tác động bất lợi đối với các loài hoang dã mà còn gây ra những hậu quả tiêu cực đối với đời sống của con người.

Logo mới của chúng tôi đơn giản và rõ ràng hơn, mang lại sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên. Và chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ đại diện cho WildAct khi tổ chức của chúng tôi tiếp tục phát triển.

Comment