000.png

Trung tâm hành động vì động vật hoang dã Việt Nam- WildAct hợp tác cùng Viện Công nghệ Hóa, Sinh và Môi trường – Đại học Vinh trân trọng thông báo tuyển sinh cho khóa học thạc sĩ ngắn hạn: Phúc Lợi Động Vật Hoang Dã.

Khóa học sẽ diễn ra từ 05/08 đến 16/08 trong năm 2019, tại Đại học Vinh, thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Mục tiêu là đào tạo người học cách tiếp cận và tìm giải pháp cho những thách thức của nạn buôn bán và tiêu thụ trái phép sản phẩm từ hoang dã, theo hướng tích hợp và có sự liên kết từ nhiều chuyên ngành.

Khóa học dành cho đối tượng: sinh viên bậc Cao học tại các trường Đại học ở Việt Nam với chuyên ngành liên quan (sinh học, quản lý đa dạng sinh học, pháp luật và pháp lý, kinh tế…); và người đã đi làm trong lĩnh vực bất kỳ, nhưng quan tâm đến công tác bảo tồn hoang dã và cam kết chống lại nạn buôn bán và tiêu thụ bất hợp pháp động, thực vật hoang dã.

Nội dung khóa học gồm hai phần:

·         Hai tuần học lý thuyết, nội dung trình bày bằng tiếng Anh và tiếng Việt – từ 05/08 đến 16/08

·         Bốn tuần thực hiện đề tài nghiên cứu và thuyết trình luận văn – từ 17/08 đến 15/09

Để thực hiện nghiên cứu, người học có thể chọn dự án theo đề xuất có sẵn của các tổ chức đối tác nói trên, hoặc tự thiết kế và trình bày đề tài mong muốn đến ban tổ chức để được hỗ trợ liên lạc đến các đơn vị có khả năng tiếp nhận dự án giúp người học thực hiện tại đó.

Học phí khóa học là 5,400,000 VND (năm triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn). Hạn chót đăng ký là hết ngày 20/07/19. WildAct và tổ chức đối tác cung cấp số lượng học bổng toàn phần giới hạn cho học viên có nhu cầu. Vui lòng tải tập thông tin dưới đây để xem thêm chi tiết, cách thức đăng ký và thông tin học bổng.

PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT - THÔNG TIN KHÓA HỌC

*Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm hành động vì động vật hoang dã Việt Nam WildAct

wildedu@wildact-vn.org

In a collaboration between the Vietnamese wildlife conservation organisation WildAct and the School of Biochemical Technology and Environment - University of Vinh, a short course on Captive Animal Welfare has been created and is accepting application for 2019.

This course will be carried out from 18 February until 12 April, 2019 at the University of Vinh, Vinh city, Nghe An province, Vietnam. This course aims to train students to address the challenges of illegal wildlife trade and consumption in an integrated and interdisciplinary manner.

This course is aim at i) graduate students who are already accepted as master’s students at a Vietnamese University on a range of subjects (e.g. biology, biodiversity management, law and legal affairs, etc.); and ii) people working in any sector who express an interest in wildlife conservation and commit against illegal wildlife trade and consumption.

The course has two sections:

(i) taught session delivered in English and Vietnamese, from 05/08 to 16/08

(ii) a professional placement from 17/08 - 15/09

Students can either select their placement from a list of ideas provided by the partner organisations and circulated in August, or develop and present their own ideas to the course team who will then contact potential host organisations if the idea is approved.

University fees is 5,400,000 VND. The deadline for application is 20/07/2019. WildAct and its partner organisation will be able to provide a small amount of scholarship to excellent students. Please download the course’s brochure below for more details on the course, scholarships and how to apply

*For more information please contact:

WildAct Vietnam

Email: wildedu@wildact-vn.org

Comment