000.png

Trung tâm hành động vì động vật hoang dã Việt Nam- WildAct hợp tác cùng Viện Công nghệ Hóa, Sinh và Môi trường – Đại học Vinh trân trọng thông báo tuyển sinh cho khóa học thạc sĩ ngắn hạn: Chống lại hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép. Đây là khóa học đầu tiên tại Việt Nam về công tác đấu tranh chống lại hoạt động này.

In a collaboration between the Vietnamese wildlife conservation organisation WildAct and the School of Biochemical Technology and Environment - University of Vinh, a short course on Combating Illegal Wildlife Trade has been created and is accepting application for 2019. This is the first unique course of its type in Vietnam, highlight the need for local capacity building to combat the illegal trade of wildlife.

Khóa học sẽ diễn ra từ 18/02 đến 12/04 trong năm 2019, tại Đại học Vinh, thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Mục tiêu là đào tạo người học cách tiếp cận và tìm giải pháp cho những thách thức của nạn buôn bán và tiêu thụ trái phép sản phẩm từ hoang dã, theo hướng tích hợp và có sự liên kết từ nhiều chuyên ngành.

Khóa học dành cho đối tượng: sinh viên bậc Cao học tại các trường Đại học ở Việt Nam với chuyên ngành liên quan (sinh học, quản lý đa dạng sinh học, pháp luật và pháp lý, kinh tế…); và người đã đi làm trong lĩnh vực bất kỳ, nhưng quan tâm đến công tác bảo tồn hoang dã và cam kết chống lại nạn buôn bán và tiêu thụ bất hợp pháp động, thực vật hoang dã.

This course will be carried out from 18 February until 12 April, 2019 at the University of Vinh, Vinh city, Nghe An province, Vietnam. This course aims to train students to address the challenges of illegal wildlife trade and consumption in an integrated and interdisciplinary manner.

This course is aim at i) graduate students who are already accepted as master’s students at a Vietnamese University on a range of subjects (e.g. biology, biodiversity management, law and legal affairs, etc.); and ii) people working in any sector who express an interest in wildlife conservation and commit against illegal wildlife trade and consumption.

Nội dung khóa học gồm hai phần:

·         Ba tuần học lý thuyết, nội dung trình bày bằng tiếng Anh và tiếng Việt – từ 18/02 đến 08/03

·         Bốn tuần thực hiện đề tài nghiên cứu và thuyết trình luận văn – từ 11/03 đến 12/04

The course has two sections:

(i) taught session delivered in English and Vietnamese, from 18/02 to 08/03

(ii) a professional placement from 11/03 - 12/04

Đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy lý thuyết đến từ Khoa Sinh học, Khoa Kinh tế và Khoa Luật của Đại học Vinh. Song song đó là nội dung chia sẻ thực tiễn từ khách mời đến từ những tổ chức bảo tồn động vật hoang dã đang hoạt động tại Việt Nam như: TRAFFIC, WildAct, Free the Bears, Animals Asia Foundation, Save Vietnam’s Wildlife, Asian Turtle Program, Wildlife Conservation Society, IUCN Vietnam, World Wide Fund for Nature và Endangered Primate Rescue Centre.

The conservation organisations partnering with us in the delivery of the course and designing the professional placement are TRAFFIC, Free the Bears, Animals Asia Foundation, Save Vietnam’s Wildlife, Asian Turtle Program, Wildlife Conservation Society, IUCN, World Wide Fund for Nature and Endangered Primate Rescue Centre.. Within the University of Vinh, three departments will be involved in teaching are Department of Biology, Department of Economics and Department of Law. 

Để thực hiện nghiên cứu, người học có thể chọn dự án theo đề xuất có sẵn của các tổ chức đối tác nói trên, hoặc tự thiết kế và trình bày đề tài mong muốn đến ban tổ chức để được hỗ trợ liên lạc đến các đơn vị có khả năng tiếp nhận dự án giúp người học thực hiện tại đó.

Students can either select their placement from a list of ideas provided by the partner organisations and circulated in March, or develop and present their own ideas to the course team who will then contact potential host organisations if the idea is approved.

Học phí khóa học là 5,400,000 VND (năm triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn). Hạn chót đăng ký là hết ngày 30/01. WildAct và tổ chức đối tác cung cấp số lượng học bổng giới hạn cho học viên có nhu cầu. Vui lòng tải tập thông tin dưới đây để xem thêm chi tiết, cách thức đăng ký và thông tin học bổng.

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC CHỐNG LẠI HOẠT ĐỘNG BUÔN BÁN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÁI PHÉP

University fees is 5,400,000 VND. The deadline for application is 30/01/2019. WildAct and its partner organisation will be able to provide a small amount of scholarship to excellent students. Please download the course’s brochure below for more details on the course, scholarships and how to apply

SHORT COURSE ON COMBATING ILLEGAL WILDLIFE TRADE

 *Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm hành động vì động vật hoang dã Việt Nam WildAct

Điện thoại: 0938 699 105

Email: iwt@wildact-vn.org

*For more information please contact:

WildAct Vietnam

Phone number: 0983 699 105

Email: iwt@wildact-vn.org

If you are interested in supporting the course through donation, sponsoring local students, or giving advice/suggestions, please contact us at the above email.

Comment