shutterstock_169882310.jpg
shutterstock_169882310.jpg

Publication & Multimedia


SCROLL DOWN

Publication & Multimedia


All of our documents communicate the important developments and issues going on in conservation today. There is something for everyone, whether you are a biologist or someone who is simply interested in preserving our natural world.

You can find our magazine "I love animals" aimed at the young of Vietnam, or read our investigation reports, annual report and media outreach here. 

Our videos are invaluable media for showcasing some of our activities and on going projects. They enable you to get to know some of our amazing staff on the ground & the local communities involved in our projects. 

 

  

ANNUAL REPORTS

Biennial report 2016 - 2018

Annual report 2014 - 2015

RESEARCH REPORTSTất cả tài liệu của chúng tôi đều cùng chung mục đích truyền tải thông tin về những vấn đề nổi cộm hiện nay trong công việc bảo tồn. Chúng tôi có tài liệu và thông tin cho tất cả mọi người, dù bạn là nhà bảo tồn nghiên cứu hay chỉ đơn giản là một người muốn tìm hiểu thêm về thế giới tự nhiên mà ta đang sống. Bạn có thể tìm được tạp chí "Tôi yêu động vật" dành cho thanh thiếu niên ở Việt Nam, hay báo cáo nghiên cứu và báo cáo hàng năm của chúng tôi tại trang này. 

Những thước phim video của chúng tôi là những tài liệu vô giá cho thấy những hoạt động và những dự án hiện nay của chúng tôi. Chúng sẽ giúp bạn hiểu thêm về những nhân viên và tình nguyện viên tuyệt vời của chúng tôi, cùng với cộng đồng người dân chúng tôi đang thực hiện công việc cùng.

ACTIVITIES REPORT

Wild Library Program - Duong Lieu Village

Dispelling the myth
Rhino Art Vietnam outreach report 2014