IMG_8831.JPG
VSD_9455.JPG
IMG_8831.JPG

Donate now


LEARN WHAT YOU CAN DO TO MAKE A
DIFFERENCE 
FOR OUR WILDLIFE

SCROLL DOWN

Donate now


LEARN WHAT YOU CAN DO TO MAKE A
DIFFERENCE 
FOR OUR WILDLIFE

DONATE NOW

You can help us by donating. 100% of donations will be used for our education projects. We are planning to print our education materials for children across Vietnam, including rural areas where internet access is limited. We also plan to produce promotional materials with rhinos and elephants conservation messages, such as T-shirts, post cards, and posters. The Lunar New Year is approaching in Vietnam, our campaign reduce demand for wildlife products, including rhino horn, ivory, tiger products, pangolin scale and bear bile also need funding.

QUYÊN GÓP

Bạn có thể giúp chúng tôi bằng cách quyên góp. 100% tiền quyên góp sẽ được sử dụng cho các chiến dịch nâng cao ý thức cộng đồng và chương trình giáo dục cho các em học sinh. Chúng tôi mong muốn có thể in các ấn bản giáo dục môi trường và phân phát miễn phí cho học sinh cả nước. Chúng tôi cũng dự định in áo phông, thiệp mừng, phong bao lì xì, lịch năm mới... với thông điệp bảo vệ động vật. Tết Nguyên Đán sắp đến gần, chúng tôi cũng đang dự định sẽ mở chiến dịch làm giảm nhu cầu sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã, đặc biệt là ngà voi, sừng tê giác, sản phẩm từ hổ, tê tê và mật gấu. Sự quyên góp của các bạn sẽ giúp chúng tôi thực hiện được những dự án này

Donate

Be our volunteer

If you are young Vietnamese and have a great passion for wildlife. Please contact us and let us know what is your strength! Work with us, become our volunteer. We believe that "Act together, we can save the Wild". You can also complete an expression of interest form and send to volunteer@wildact-vn.org.

Đăng ký làm TÌNH NGUYỆN

Nếu bạn đang sinh sống ở Việt Nam và có niềm đam mê với động vật hoang dã và ngành bảo tồn. Hãy liên lạc với chúng tôi và cho chúng tôi biết sở trường của bạn là gì!. Cộng tác làm việc với chúng tôi. Chúng tôi tin rằng nếu chúng ta "Hành Động cùng nhau, chúng ta có thể bảo vệ đời sống Hoang Dã". Bạn có thể hoàn thành đơn đăng ký TNV và gửi đến địa chỉ email: volunteer@wildact-vn.org

SHARE THE MESSAGE

Tell your friends. Let them know that every 15 minutes, 1 elephant get killed for their ivory. Everyday, 3 rhinos get killed for their horn. Let them know that selling, buying and using products from wildlife, such as ivory, rhino horn, tiger products...are directly involved in wildlife crime. Buying and using wildlife products mean they are helping international criminal gang to fund their activities.  Share our "CRISIS" page to your friends!

TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC

Hãy nói với bạn bè, gia đình và người thân của bạn. Hãy cho họ biết rằng cứ mỗi 15 phút, một chú voi bị giết hại ở Châu Phi để lấy ngà. Mỗi ngày có 3 chú tê giác bị giết để lấy sừng. Cho họ biết rằng mua bán, sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã như ngà voi, sừng tê giác, cao hổ, mật gấu.v.v. đồng nghĩa với việc tham gia trực tiếp vào đường dây tội ác. Mua bán và sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã có nghĩa là họ đang sử dụng tiền của chính mình để gây quĩ giúp những tổ chức tội phạm quốc tế. Hãy chia sẻ mục "CRISIS" trong website này đến bạn bè bạn. 

POSTER

You can download our posters and help us reach more people. You can hang them at your schools, universities, companies, study centres, clubs, shops and restaurants to spread the words. Link to download can be found here:

DÁN POSTER

Bạn có thể download những mẫu posters của chúng tôi và giúp chúng tôi phát tán chúng. Bạn có thể dán những poster này ở trường học, cơ quan, trung tâm, câu lạc bộ, những quán hàng lớn, nhỏ, cửa hàng ăn.v.v. để thông điệp được lan rộng. Linh download tại đây:

"PARENTS, LISTEN TO US, STOP USING RHINO HORN"

 

If you are students, you can help us by organising a poster making event with your friends. You can ask for permission from your teacher to hang your posters at your school, or language centre or school clubs. Don't forget to take picture of your poster event and picture where the poster was hang. You can also talk to your parents about the rhino crisis, download the following form and sign on the form with your parents and family members. Take a picture of yourselves with your family and relatives, together with your hand-made poster and the signed form and send it to us: info@wildact-vn.org. Read about students from Trung Vuong secondary school started the campaign here

THAM GIA CHIẾN DỊCH "BỐ MẸ ƠI, HÃY NGHE CON, ĐỪNG SỬ DỤNG SỪNG TÊ GIÁC"

Nếu bạn đang là học sinh, sinh viên, bạn có thể giúp chúng tôi bằng cách kêu gọi bạn bè mình cùng làm posters về tê giác, ghi thông điệp cụ thể trên poster của mình và xin phép nhà trường cho dán ở bảng tin trường, hoặc ở trung tâm tiếng Anh, hoặc ở các câu lạc bộ bạn tham gia. Đừng quên chụp ảnh quá trình làm posters và ảnh posters được dán tại trường cho chúng tôi. Bạn cũng có thể tuyên truyền với chính bố mẹ mình, download mẫu sau đây và ký tên cùng bố mẹ, ông bà, người thân mình rồi chụp ảnh với posters bạn tự làm và mẫu form được ký rồi gửi ảnh đến địa chỉ email: info@wildact-vn.org cho chúng tôi. Đọc bài viết về học sinh lớp 8I bắt đầu chiến dịch tại đây.

JOIN OUR DIGITAL MARCH FOR WILDLIFE

If you love wild animal and want to protect them. Join our digital march by making your own poster with a clear message why do you want to protect them. Your poster could be for a specific animal (rhino/elephant/tiger/pangolin etc) or could be wildlife in general. 

Take a picture of yourself with your poster and send it to info@wildact-vn.org or tweet to @WildAct_vn

 

THAM GIA DIỄU HÀNH ONLINE VÌ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Bạn yêu động vật hoang dã và muốn bảo vệ chúng? Hãy tự làm một tấm poster và nói cho chúng tôi - cùng cả thế giới biết vì sao bạn và tất cả chúng ta cần bảo vệ chúng! Poster của bạn có thể về 1 loài động vật nhất định (tê giác, tê tê, hổ..v.v) hoặc về động vật hoang dã nói chung. 

Hãy chụp ảnh cùng với poster của bạn và gửi về info@wildact-vn.org hoặc nếu bạn dùng twitter hãy tweet ảnh của bạn về @WildAct_vn

 

VSD_9455.JPG

Work with us


Work with us


VACANCY

Thank you for your interest in working with WildAct. Currently we do not have any vacancy available.

We do not keep speculative CVs or applications on file. So please revisit this page to see the latest vacancies if you are interested in working with us.

 

 

 

TUYỂN DỤNG

Cám ơn bạn đã có hứng thú làm việc với chúng tôi. Hiện nay chúng tôi có không có vị trí nào cần tuyển dụng.

Chúng tôi không giữ CV của các ứng viên, vì vậy nếu chưa thấy có vị trí thích hợp, bạn hãy vào thăm website này trong tương lai để tiếp tục ứng cử. 

 

CONTACT

To get in touch:

Our office address is:

26, TT 26, Khu Do Thi Van Phu, Ha Dong, Hanoi, Vietnam

Email: info@wildact-vn.org

 

LIÊN LẠC

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà 26, TT26, Khu Đô Thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.

Email: info@wildact-vn.org