branches-environment-foliage-339614.jpg
VSD_5811.JPG
branches-environment-foliage-339614.jpg

Vacancy


MAKE A DIFFERENCE WITH YOUR CAREER

SCROLL DOWN

Vacancy


MAKE A DIFFERENCE WITH YOUR CAREER

Our vision is a sustainable planet where human and nature living in harmony.

Your talent is important to us!

Currently there is 1 vacancy available

education Outreach officer

We are seeking self-motivated, responsible and experienced individual to support species conservation through local capacity building and strengthening WildAct’s approach to address the illegal wildlife trade in Vietnam. Read more…

 
VSD_5811.JPG

Take action


LEARN WHAT YOU CAN DO TO MAKE A
DIFFERENCE 
FOR OUR WILDLIFE

Take action


LEARN WHAT YOU CAN DO TO MAKE A
DIFFERENCE 
FOR OUR WILDLIFE

Be our volunteer

If you are young Vietnamese and have a great passion for wildlife. Please contact us and let us know what is your strength! Work with us, become our volunteer. We believe that "Act together, we can save the Wild". You can also complete an expression of interest form and send to volunteer@wildact-vn.org.

Đăng ký làm TÌNH NGUYỆN

Nếu bạn đang sinh sống ở Việt Nam và có niềm đam mê với động vật hoang dã và ngành bảo tồn. Hãy liên lạc với chúng tôi và cho chúng tôi biết sở trường của bạn là gì!. Cộng tác làm việc với chúng tôi. Chúng tôi tin rằng nếu chúng ta "Hành Động cùng nhau, chúng ta có thể bảo vệ đời sống Hoang Dã". Bạn có thể hoàn thành đơn đăng ký TNV và gửi đến địa chỉ email: volunteer@wildact-vn.org

VSD_5859.JPG

JOIN OUR WILDLIFE MOBILE EXHIBITION

You can support our efforts by hosting our wildlife mobile exhibition at your place (such as schools, offices or events). For more information about the mobile exhibition click here

To contact us regarding the exhibition, please email:

info@wildact-vn.org

đĂNG KÝ THAM GIA TRIỂN LÃM DI ĐỘNG VỀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký đặt triển lãm di động về bảo tồn động vật hoang dã ở đơn vị của bạn - có thể là trường đại học, có thể là khu văn phòng, hoặc tại một sự kiện mà bạn đang tổ chức để cùng nâng cao nhân thức của cộng đồng trong việc bảo tồn động vật hoang dã.

Liên hệ với chúng tôi tại: info@wildact-vn.org

SHARE THE MESSAGE

Tell your friends. Let them know that every 15 minutes, 1 elephant get killed for their ivory. Everyday, 3 rhinos get killed for their horn. Let them know that selling, buying and using products from wildlife, such as ivory, rhino horn, tiger products...are directly involved in wildlife crime. Buying and using wildlife products mean they are helping international criminal gang to fund their activities.  Share our "CRISIS" page to your friends!

TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC

Hãy nói với bạn bè, gia đình và người thân của bạn. Hãy cho họ biết rằng cứ mỗi 15 phút, một chú voi bị giết hại ở Châu Phi để lấy ngà. Mỗi ngày có 3 chú tê giác bị giết để lấy sừng. Cho họ biết rằng mua bán, sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã như ngà voi, sừng tê giác, cao hổ, mật gấu.v.v. đồng nghĩa với việc tham gia trực tiếp vào đường dây tội ác. Mua bán và sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã có nghĩa là họ đang sử dụng tiền của chính mình để gây quĩ giúp những tổ chức tội phạm quốc tế. Hãy chia sẻ mục "CRISIS" trong website này đến bạn bè bạn. 

animal-aquatic-corals-847393.jpg

JOIN OUR “STATION FOR LIFE” MOVEMENT

Signed up with us to become one of our many “Station for Life” - providing free drinking water to citizens; or

buy a Bottle for Life and use its QR code to scan for direction to a “Station for Life” near you.

Help us to reduce single used plastic bottles in Vietnam

For more information, please click here

THAM GIA CHIẾN DỊCH "TRẠM SỰ SỐNG"

Nếu bạn là chủ một cửa hàng, cửa hiệu, hãy đăng ký với chúng tôi để trở thành một trong những “Trạm Sự Sống” - cung cấp nước uống miễn phí cho người dân; hoặc

mua một “Chai Sự Sống” và sử dụng mã QR code in trên thân chai để scan chỉ dẫn đến những Trạm Sự Sống gần bạn.

Hãy cùng chúng tôi làm giảm tối đa lượng rác thải nhựa đang được thải ra môi trường!

Thông tin chi tiết xem tại đây

JOIN OUR DIGITAL MARCH FOR WILDLIFE

If you love wild animal and want to protect them. Join our digital march by making your own poster with a clear message why do you want to protect them. Your poster could be for a specific animal (rhino/elephant/tiger/pangolin etc) or could be wildlife in general. 

Take a picture of yourself with your poster and send it to info@wildact-vn.org or tweet to @WildAct_vn

 

THAM GIA DIỄU HÀNH ONLINE VÌ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Bạn yêu động vật hoang dã và muốn bảo vệ chúng? Hãy tự làm một tấm poster và nói cho chúng tôi - cùng cả thế giới biết vì sao bạn và tất cả chúng ta cần bảo vệ chúng! Poster của bạn có thể về 1 loài động vật nhất định (tê giác, tê tê, hổ..v.v) hoặc về động vật hoang dã nói chung. 

Hãy chụp ảnh cùng với poster của bạn và gửi về info@wildact-vn.org hoặc nếu bạn dùng twitter hãy tweet ảnh của bạn về @WildAct_vn