Gaming for good: RuneScape raises awareness of rhino conservation challenge

RuneScape, the multi-award winning fantasy MMORPG (massive multiplayer online role playing game), has supported United for Wildlife, a collaboration between seven of the world’s most influential conservation organisations brought together by the Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge and Prince Harry, to help promote the protection of rhinos in the wild.

For two weeks RuneScape players will have an opportunity to show their support of wild rhinos, and support for the United for Wildlife campaign, by learning about the animals’ plight as they answer a series of one-a-day questions. Successful players will unlock a white rhino if they answer three questions correctly, and a rare black rhino if they correctly answer ten. During the two week period and for a fortnight afterwards, the rhino pets will provide players with an experience boost during their RuneScape adventure.

Trang Nguyen - founder of a Vietnamese NGO in Hanoi and Mauricio Guerra provided facts and help further explain the plight of rhinos in the wild to players as they move about the game. There are approximately 220 million players on RuneScape. Within a few days, almost 1.5 million questions about the rhinos were answered. Trang and other rhino experts also went on an online Q&A section to answer players question regarding the rhino crisis and conservation issues. 

RuneScape - một trong những game online lớn nhất thế giới và đã đoạt nhiều giải thưởng MMORPG, đã hợp tác với United for Wildlife (một mạng lưới bao gồm 7 tổ chức bảo tồn lớn nhất thế giới, được tập hợp bởi the Royal Foundation của Hoàng Tử William và Hoàng Tử Harry của nước Anh) nhằm thúc đẩy việc bảo vệ loài tê giác hoang dã. 

Trong vòng 2 tuần, những người chơi RuneScape sẽ có cơ hội được thể hiện sự ủng hộ của họ với việc bảo tồn tê giác và chiến dịch của United for Wildlife, bằng cách trả lời những câu hỏi về tê giác- được phân bố trong 1 ngày. Những người chơi trả lời đúng 3 câu hỏi về tê giác sẽ được nhận một chú tê giác trắng trong trò chơi. Và những người có khả năng trả lời đúng 10 câu hỏi về tê giác sẽ được nhận tê giác đen quí hiếm. Trong vòng 2 tuần này và 2 tuần sau đó, những chú tê giác xuất hiện trong trò chơi sẽ giúp người chơi tăng level một cách nhanh chóng. 

Trang Nguyen - người sáng lập tổ chức bảo tồn phi lợi nhuận WildAct và Mauricio Guerra - một nhà bảo tồn người Brazil cung cấp những sự thật thú vị về tê giác và giải thích tình trạng của tê giác ngoài tự nhiên cho người chơi. Có khoảng 220 triệu người chơi RuneScape, và chỉ trong vài ngày đã có hơn 1.5 triệu câu hỏi về tê giác được trả lời. Trang và những nhà bảo tồn tê giác khác cũng tham gia chương trình trả lời trực tuyến những câu hỏi của người chơi về tê giác và ngành bảo tồn.