[For Vietnamese only]

QUẢN LÝ GIÁO DỤC - TRUYỀN THÔNG 

Trung tâm Hành động vì Động vật Hoang dã Việt Nam (WildAct Vietnam) là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam, được thành lập vào năm 2015. Sứ mệnh của chúng tôi là truyền cảm hứng, thúc đẩy và trao quyền cho cộng đồng và các cá nhân tham gia trực tiếp vào các hoạt động bảo tồn loài và sinh cảnh đang bị đe dọa dựa trên cơ sở khoa học. 

Bốn chương trình hoạt động chính của chúng tôi bao gồm: 

 • Phát triển Năng lực và Quản trị 

 • Bảo tồn Loài và Sinh cảnh  

 • Trường học và Cộng đồng  

 • Hợp tác và Phát triển 

Quản lý Giáo dục-Truyền thông (CEM) tham gia vào quản lý các hoạt động giáo dục và truyền thông của tổ chức nhằm đảm bảo sự hoạt động và phát triển bền vững của WildAct với sứ mệnh bảo tồn các loài động vật hoang dã và sinh cảnh nguy cấp tại Việt Nam. 

Thời gian làm việc: 01 năm (có cơ hội cao được gia hạn hợp đồng). 

Số lượng: 01 người. 
Địa điểm làm việc: Hà Nội. Tuy nhiên, CEM có thể phải di chuyển đến các địa điểm vùng dự án khác của WildAct.  

Ngày bắt đầu dự kiến: 10-15/11/2023. 

Lương thực nhận: 16 triệu - 22 triệu, tùy theo năng lực và kinh nghiệm. 

Phúc lợi nổi bật:  

 • Người lao động được WildAct đóng BHXH, thuế TNCN dựa trên 100% lương thực nhận và tổ chức khám sức khỏe hàng năm; 

 • Thứ 6 hàng tuần kết thúc giờ làm việc vào 15h30, tức là chỉ làm việc 6 tiếng; 

 • Nữ lao động có chế độ 01 ngày làm việc từ xa (WFH) hàng tháng;  

 • Số ngày nghỉ phép năm tăng theo vị trí: Cán bộ/Chuyên viên: 15 ngày; Điều phối: 18 ngày; Quản lý: 20 ngày.  

Trách nhiệm của Quản lý Giáo dục và Truyền thông (CEM): 

Quản lý tất cả các hoạt động và nguồn lực của Nhóm Trường học - Cộng Đồng, và Nhóm Truyền thông - Gây quỹ tại WildAct bao gồm: 

+ Phát triển và quản lý các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức;  

+ Phát triển và quản lý chương trình cộng đồng tại các khu vực dự án;  

+ Phát triển và quản lý các chương trình thay đổi hành vi cộng đồng đối với ĐVHD;  

+ Phát triển và quản lý chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực;  

+ Thiết kế và giám sát các dự án nghiên cứu xã hội;  

+ Phát triển, đánh giá và phê duyệt các sản phẩm truyền thông và giáo dục bảo tồn; 

+ Quản lý nhân sự, dữ liệu, và ngân sách của nhóm;  

+ Viết báo cáo hoạt động và tài chính các chương trình hoạt động của nhóm;  

+ Viết đề xuất dự án gây quỹ và quản lý hoạt động gây quỹ cộng đồng;  

+ Đại diện phát ngôn với đối tác và nhà tài trợ;  

+ Phát triển mạng lưới đối tác, nhà tài trợ.  

Yêu cầu: 

 • Là công dân Việt Nam; 

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc Sau Đại học các ngành liên quan (vd truyền thông, giáo dục, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, đa dạng sinh học v.v.); 

 • Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tốt, bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh;  

 • Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng internet; 

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý và giám sát nhóm;  

 • Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác;  

 • Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong Tổ chức phi chính phủ là một lợi thế; 

 • Có track-record các báo cáo đã công bố là 1 lợi thế; 

 • Có track-record các sản phẩm giáo dục, truyền thông đã thiết kế (nội dung và/hoặc thiết kế hình ảnh) là một lợi thế; 

 • Có track-record các đề xuất dự án đã gây quỹ thành công là 1 lợi thế.  

Hạn nộp hồ sơngày 30 tháng 10 năm 2023 

Thời gian phỏng vấn dự kiến: ngày 2-3 tháng 11 năm 2023 

Thời gian thông báo kết quả dự kiến: ngày 7 tháng 11 năm 2023 

Cách thức đăng ký: Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và thư ứng tuyển bằng tiếng Anh, cùng với sản phẩm chứng minh năng lực, và thư giới thiệu (nếu có). Tiêu đề email và tên file đính kèm ghi rõ: CEM_Họ và Tên (ví dụ: CEM_Nguyen Thi A) đến hr@wildact-vn.org và cc yen.tran@wildact-vn.org 

 Lưu ý: Chúng tôi chỉ liên hệ những ứng viên được chọn vào vòng phỏng vấn.