Về WildAct

Trung tâm Hành động vì Động vật Hoang dã Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận với mục đích ban đầu là khuyến khích giới trẻ Việt Nam tham gia hoạt động bảo tồn động vật hoang dã vào năm 2012. Tổ chức hoạt động dưới dạng tự cấp vốn cho đến năm 2015, WildAct được cấp phép hoạt động là một tổ chức phi lợi nhuận/ phi chính phủ trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên.

Tầm nhìn

Chúng tôi bảo vệ những loài có nguy cơ tuyệt chủng và hệ sinh thái tại Việt Nam thông qua việc truyền cảm hứng, thúc đẩy và trao quyền cho cộng đồng và các cá nhân tham gia công tác bảo tồn dựa trên cơ sở khoa học.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là gìn giữ môi trường sống để bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng ở khu vực Dãy Trường Sơn và Hệ sinh thái Đồng bằng Sông Hồng tại Việt Nam, thông qua việc tăng cường thực thi pháp luật, nâng cao năng lực quản trị, hợp tác liên ngành, đẩy mạnh các chương trình trường học và cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

Môi trường hội nhập

Chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc và hoạt động hội nhập, tôn trọng sự khác biệt và đa dạng.

Quan điểm đổi mới

Chúng tôi liên tục học hỏi, tìm tòi để có những sáng tạo và sáng kiến mới nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc và tồn đọng trong bảo tồn.

Tiếp cận liên ngành

Chúng tôi luôn xem xét các khía cạnh khác nhau của một vấn đề, so sánh, đối chiếu và kiểm chứng để đưa ra các phương án giải quyết một cách toàn diện nhất.

Thực hành hiệu quả

Tất cả các hoạt động của chúng tôi đều được trải qua quy trình giám sát và đánh giá cẩn thận mức độ hiệu quả để có thể kịp thời giải quyết những yếu điểm và/hoặc cải thiện dự án được tốt hơn.

Lãnh đạo liêm chính

Chúng tôi hành động với sự liêm chính và minh bạch. Tất cả các hoạt động và dự án của chúng tôi đều được dựa trên các bằng chứng khoa học để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả.

Đội ngũ

Nguyễn Thị Thu Trang

Sáng lập & Giám đốc

Phan Hương Giang

Kế toán Tổng hợp

Nguyễn Thanh Nga

Quản lý Chương trình

Ngô Quốc Phú

Quản lý Chương trình

Nhà tài trợ & Đối tác

Lịch sử và Tình trạng pháp lý

Lịch sử

Trung tâm Hành động vì Động vật Hoang dã Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận với mục đích ban đầu là khuyến khích giới trẻ Việt Nam tham gia hoạt động bảo tồn động vật hoang dã vào năm 2012. Tổ chức hoạt động dưới dạng tự cấp vốn cho đến năm 2015, WildAct được cấp phép hoạt động là một tổ chức phi lợi nhuận/ phi chính phủ trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên

Tình trạng pháp lý

Trung tâm Hành động vì Động vật hoang dã Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-VNPPA ngày 6/6/2015 của Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam. Trung tâm đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ số A-1357, ngày 18/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chính sách và Báo cáo

Chúng tôi đưa ra các chính sách làm việc nhằm đảm bảo các nhân viên có sự cam kết trong việc quản trị và minh bạch để cùng làm việc và đạt được sứ mệnh của tổ chức

Tham gia vào đội ngũ WildAct

Tại WildAct, chúng tôi tạo nên một môi trường làm việc tận tâm, toàn diện và năng động, nơi bạn có thể tạo ra một sự khác biệt cho trái đất của chúng ta thông qua công việc của mình.

Chúng tôi đang nỗ lực, đóng góp xây dựng một hành tinh - nơi con người và thiên nhiên cùng sinh sống và phát triển. Chúng tôi rất cần những con người tài năng như bạn!