PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN

WildAct giải quyết thách thức bảo tồn thông qua việc tạo cơ hội cho các cá nhân và cộng đồng cùng tham gia tích cực vào việc quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Các vấn đề trong lĩnh vực bảo tồn và nguyên nhân gốc rễ của chúng rất đa dạng. Do đó, WildAct chủ động sáng tạo và áp dụng phương pháp tiếp cận liên ngành để đưa ra các biện pháp can thiệp tập trung vào từng loài và tạo ra những tác động lan tỏa.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ QUẢN TRỊ

Tạo nên một thế hệ những nhà bảo tồn Việt Nam mới.

Việc phát triển năng lực và quản trị có vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của các hoạt động bảo tồn

CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH

Chương trình giải quyết trực tiếp vấn nạn suy giảm số lượng và mất môi trường sống của các loài động vật hoang dã

Các hoạt động, dự án thuộc Chương trình Bảo tồn Loài và Sinh cảnh bao gồm:

CHƯƠNG TRÌNH TRƯỜNG HỌC VÀ CỘNG ĐỒNG

Chương trình truyền cảm hứng, tạo động lực và trao quyền cho trẻ em, giáo viên và cộng đồng địa phương chung tay bảo vệ rừng và động vật hoang dã.

Các hoạt động, dự án thuộc Chương trình Trường học và Cộng đồng bao gồm:

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN

Tạo nên một thế hệ những nhà bảo tồn Việt Nam mới.

Việc phát triển năng lực và quản trị có vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của các hoạt động bảo tồn

Tin tức

CWT 2023 - Khoá học Phòng chống buôn bán ĐVHD trái phép 2023

04.07.2023

Để cung cấp kiến thức về các chủ đề trên cũng như nâng cao năng lực và tạo dựng cơ hội cho những người trẻ tuổi tham gia công tác bảo tồn thiên nhiên, Trung tâm Hành động vì Động vật Hoang dã Việt Nam (WildAct) hợp tác cùng Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Đại học Bách Khoa Hà Nội (INEST) cung cấp khóa học về Phòng chống buôn bán ĐVHD trái phép.

Tag: Capacity and Governance

Support our vital work