Sự kiện: Hội nghị Khoa học sinh viên về Bảo tồn Thiên nhiên (SCNC)

29/07/2023 Hà Nội

THÔNG TIN SỰ KIỆN

Vào tháng 4 năm 2022, chúng tôi đã tổ chức Hội nghị Sinh viên về bảo tồn thiên nhiên (SCNC22). Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một hội nghị dành cho sinh viên và các nhà bảo tồn động vật hoang dã mới vào nghề được tổ chức. Hơn 70 sinh viên, các nhà bảo tồn trẻ đã tham gia hội nghị. Bên cạnh đó là các chuyên gia từ các lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã tham gia với tư cách là diễn giả khách mời để truyền cảm hứng và thúc đẩy sinh viên tham gia công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp với 08 giải thưởng được trao cho các bài thuyết trình và áp phích. Hội nghị này là một cơ hội tuyệt vời, không chỉ cho sinh viên mà còn cho các tổ chức gặp gỡ và xác định những nhân viên tiềm năng có thể đóng góp cho nỗ lực bảo tồn của họ.

Để biết thêm thông tin về SCNC, vui lòng liên hệ WildAct qua info@wildact-vn.org hoặc gọi (84)- 033 450 9868.

SCNC 2022